0

ช่องทางโซเชียล
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube
 • Line
(0)
menu

การคืนเงินและคืนสินค้า

(Return & Refund)

การคืนสินค้าสำหรับลูกค้า มีกระบวนการดังต่อไปนี้

1. ลูกค้าติดต่อผ่านอีเมล์ที่ shopcontact@tcp.com 

2. ลูกค้าระบุรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการจะคืนทางช่องข้อความจากแบบฟอร์มด้านล่าง

     • ชื่อสินค้า

     • Order Number

     • เลขล็อตใต้กระป๋อง 

     • เหตุผลในการคืนสินค้า


นโยบายการคืนสินค้าของ TCP Shop


 • คืนสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • สินค้าที่ยังมีอุปกรณ์ครบถ้วน
 • สินค้าที่ยังไม่หมดอายุการบริโภค
 • ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้
  ลูกค้าสามารถติดต่อคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่รับสินค้า (อ้างอิงจากวันที่ที่แสดงบนใบส่งสินค้าที่มีรายการสินค้านั้นๆ) 
  ** ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้ จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ **
 • เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่ลูกค้าระบุไว้
 • กระบวนการตรวจสอบสินค้า
  กระบวนการตรวจสอบสินค้าในการคืนสินค้ากับทางบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะดำเนินการโดยอ้างอิงตามนโยบายการคืนสินค้าของทางบริษัทฯ 


นโยบายการคืนเงิน


1. บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้หรือมีการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าหรือทางบริษัทฯ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)

2. ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า จะเป็นไปตามแต่ละช่องทางโดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน โดยตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงิน หลังจากสาขาที่ทำการจัดส่งสินค้ามีการแจ้งยืนยันการคืนเงินกับลูกค้าแล้ว โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ติดต่อเพื่อขอหมายเลขบัญชี และยืนยันการคืนเงินอีกครั้ง โดยจะใช้เวลาในการคืนภายในระยะเวลา 45 วันทำการ หลังมีการติดต่อยืนยันเลขบัญชีจากลูกค้าแล้ว

กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน โดยชำระผ่านช่องทางธนาคาร หรือตู้เอทีเอ็ม (Mobile Banking , Internet Banking, Web Payment, Bank Counter, ATM) จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัญชีของลูกค้า ที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ติดต่อเพื่อขอหมายเลขบัญชี และยืนยันการคืนเงินอีกครั้ง โดยจะใช้เวลาในการคืนภายในระยะเวลา 45 วันทำการ หลังมีการติดต่อยืนยันเลขบัญชีจากลูกค้าแล้ว


โดยการคลิกและกดตกลงที่ช่องนี้ ท่านได้ตกลงยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้างต้น และยินยอมให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ shop.tcp.com และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สามารถเก็บหรือใช้ข้อมูลที่ท่านได้ใส่มาในแบบฟอร์มนี้ในการติดต่อกับท่าน รวมถึงให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริการอื่นๆ ของ shop.tcp.com ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก


Facebook fanpage ของ shop.tcp.comTikTok ของ shop.tcp.comIG ของ shop.tcp.comYoutube ของ shop.tcp.comLINE OA ของ shop.tcp.com

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน  

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 

  shopcontact@tcp.com


Copyright ® 2023 shop.tcp.com